Modelowanie procesów zarządzania technologiami informatycznymi

Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk
PWNT 2012
Cykl Monografie i podręczniki akademickie
Dział Informatyka
ISBN 978-83-926806-4-2 (oprawa twarda)
296 str., 148 rys., 77 tab., 67 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 60 zł.
Cena studencka książki: 40 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
informatyka i zarządzanie, organizacje informatyczne, kierownik zespołu, technologie informatyczne, zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, zarządzanie technologiami informatycznymi, projektowanie architektury korporacyjnej, problemy projektowania, dobór technologii IT, metody i narzędzia IT, kapsuła dojrzałości, analiza zmian, dojrzałość organizacji, klient, dostawca, negentropia projektu, przetwarzanie danych, standardy informatyczne, COBIT, ITIL, TOGAF, modelowanie w zarządzaniu, modele rozmyte, opis lingwistyczny, systemy regułowe, środowisko weryfikacji, jakość (architektury, Continuum, dokumentów, projektowania, relacji, usług, zarządzania), wskaźniki jakości, modelowanie systemów społeczno-technicznych.


Książka dotyczy problematyki zarządzania technologiami informatycznymi, zaś jej zasadniczym podmiotem jest opis takiego zarządzania w postaci modelu, który stanowi próbę rozwiązania kluczowych problemów projektowych i wspomaga osoby zarządzające przedsięwzięciami informatycznymi w doborze technologii (metod i narzędzi IT).
Książka jest zatem próbą odpowiedzi na pytania pojawiające się przy zarządzaniu przedsięwzięciami a dotyczące miejsca i roli technologii informatycznych. Autorzy pracy proponują model zarządzania technologiami informatycznymi (MITM) na potrzeby zarządzania przedsięwzięciem. Model ten uwzględnia w swej strukturze dynamicznie zmieniające się organizacje informatyczne i technologie na potrzeby zarządzania tymi organizacjami. Uwzględnienie obu składników modelu zmian opiera się na opracowanym podsystemie kapsuły dojrzałości dla analizy dynamiki zmian w organizacji oraz podmodelu WSM dla doboru i analizy zmian w technologiach informatycznych (IT).
Kapsułę dojrzałości tworzy zarówno opis procesu zarządzania i projektowania architektury korporacyjnej, jak też dojrzałość organizacji klienta i dostawcy. Wykorzystany tu rachunek macierzowo-wektorowy oraz podejście lingwistyczne podnoszą użyteczność opracowanych modeli. Porządkują one podstawowe pojęcia oraz wspierają wdrażanie standardów informatycznych, wskazując obszary zastosowania standardów w doborze IT. Proponowane procedury pozwalają ocenić przydatność znanych miar i zasad postępowania kierowników zespołów, które opisano w tych standardach.
Przy budowie modelu MITM wykorzystuje się wiedzę zawartą w standardach informatycznych (COBIT i ITIL), która jest szczególnie użyteczna przy przetwarzaniu wstępnym danych projektu, opisujących dojrzałość badanych organizacji klienta oraz dostawcy, zaś standard TOGAF stosuje się przy ocenie wskaźnika zwanego negentropią, który wyraża stopień dojrzałości projektu.
Książka przedstawia zatem ogólną koncepcję obejmującą budowę modelu MITM, specyfikację jego poszczególnych zmiennych i niezbędnego środowiska weryfikacji. Ponadto dokładnie opisuje metodologię wiążącą budowę modelu MITM z jego modelami kontekstowymi: procesami przetwarzania wstępnego PPW, kapsułą dojrzałości K-D-P oraz modelem doboru technologii WSM.
Załączniki zawierają rozszerzoną charakterystykę standardów (TOGAF, ITIL, COBIT) oraz materiał wspomagający, w tym opis przedmiotowych zmiennych systemu.
Książka przeznaczona jest dla inżynierów stosujących standardy informatyczne: ITIL, COBIT i TOGAF w swojej praktyce zawodowej. Odbiorcami książki są też specjaliści modelowania systemów społeczno-technicznych oraz studenci informatyki i zarządzania, dla których ważne jest zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi i technologiami.


Spis treści: .pdf.