Inteligentne wydobywanie informacji ze społecznościowych serwisów internetowych

B. Wiszniewski (Red.)
PWNT 2011
ISBN 978-83-926806-6-6 (oprawa twarda)
Seria Automatyka i Informatyka No. 9
Dział Technologie Informacyjne. Internet
160 stron, 56 rys., 7 tab., 132 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 60 zł.
Cena studencka książki: 40 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
LINGWISTYKA MATEMATYCZNA, AUTOMAT SKOŃCZONY, ANALIZATORY i WYSZUKIWARKI, ANALIZA MORFOLOGICZNA, ANALIZA SKŁADNIOWA, ANALIZA GŁĘBOKA, KLASTERYZACJA DOKUMENTÓW, ANALIZA OBRAZU, SELEKCJA CECH, EKSTRAKCJA CECH, UCZENIE MASZYNOWE, UOGÓLNIANIE, KLASYFIKATORY, SIECI NEURONOWE, SZABLONY JĘZYKOWE.

Książka prezentuje najważniejsze zagadnienia i sposoby ich rozwiązania, niezbędne do budowania systemów pozwalających automatycznie lokalizować strony internetowe o określonej treści. Rozdział 1 wprowadza pojęcie gramatyki języków formalnych i możliwości ich automatycznej analizy. Rozdział 2 koncentruje się na kluczowym dla analizy języka pojęciu automatu, niezbędnym m.in. do tworzenia słowników. Rozdział 3 prezentuje warstwowy model przetwarzania języka naturalnego, a rozdział 4 uściśla go dla języka polskiego i podaje zasady budowania szablonów językowych dla bazy wiedzy systemu analizującego treści publikowane w Internecie. Rozdział 5 prezentuje problematykę języków zapytań stosowanych w wyszukiwarkach internetowych, które choć nie prowadzą pogłębionej analizy treści stron, to wspierają działania użytkowników przeglądarek. Rozdział 6 uzupełnia rozważania dotyczące analizy treści tekstowych o podstawowe zagadnienia analizy treści graficznych. Dwa kolejne rozdziały 7 i 8 przedstawiają najważniejsze modele i algorytmy uczenia maszynowego: od pojęć niezbędnych do reprezentowania cech wydobytej ze strony internetowej treści, po podstawowe mechanizmy uczenia i uogólniania. Rozdział 9 przedstawia w formie studium przypadku konkretny przykład systemu ISPAD, którego prototyp wdrożony został do eksploatacji w środowisku docelowym firmy wysokich technologii.
Książka niniejsza powinna zainteresować informatyków, zarówno praktyków, jak i teoretyków. Stanowi również aktualne źródło informacji bibliograficznej.Spis treści: .pdf.
Polskie streszczenie: .pdf.
English Abstract: .pdf.