Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

J. Górski, C. Orłowski (Red.)
PWNT 2010
ISBN 978-83-926806-5-9
Seria Automatyka i Informatyka No. 8
Dział Technologie Informacyjne.
390 stron, 173 rys., 54 tab., 569 poz. bibliogr.
Cena detaliczna 50 zł.
Cena detaliczna książki: 50 zł.
Cena studencka książki: 30 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT, ARCHITEKTURA IT, WSPÓŁBIEŻNOŚĆ, INTEGRACJA, WDROŻENIA, WYTWARZANIE, MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA, OCENA SYSTEMÓW I ŚRODOWISK WYWARZANIA, TESTOWANIE, WERYFIKACJA, USŁUGI, WWW, SIECI.

Książka niniejsza jest zbiorem prac, zaprezentowanych na dwunastej edycji Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO), których wiodącym motywem jest integracja systemów informatycznych (w aspekcie technicznym oraz biznesowo-utylitarnym). Poza zawartymi tu badawczymi pracami KKIO 2010, na konferencji prezentowany był również biznesowy punkt widzenia na kwestię integracji systemów informatycznych. W książce zamieszczono 47 recenzowanych prac (ułożonych w kolejności alfabetycznej, 4 w języku angielskim), które odnoszą się do różnych obszarów związanych z integracją - m.in. modelowania systemów informatycznych, środowisk wytwarzania systemów, oraz wspomagania integracji. Konferencyjna integracja środowisk akademickiego i biznesowego (związanego z przemysłem informatycznym i zastosowaniami technologii informatycznych) reprezentujących wzajemnie uzupełniające się punkty widzenia na systemy informatyczne jest niezwykle ważna, gdyż osiągnięte wyniki badawcze służą zwiększeniu szansy, że powstające systemy informatyczne wniosą istotną wartość dodaną w oczach odbiorców i użytkowników.
Książka niniejsza powinna zainteresować informatyków, jak również naukowców i pracowników instytucji naukowych. Książka może być również traktowana jako aktualne źródło informacji bibliograficznej.Spis treści: .pdf.
Polskie streszczenia: .pdf.
English Abstracts: .pdf.