Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą

C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (Red.)
PWNT 2009
ISBN 978-83-918663-9-9
Seria Automatyka i Informatyka No. 5
Dział Technologie Informacyjne
351 stron, 131 rys., 29 tab., 389 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 30 zł.
Cena studencka książki: 20 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
CZ I: ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH: EKONOMICZNE ASPEKTY, METODY DZIEDZINOWE, PLANOWANIE PRACY, SYSTEMY PRODUKCYJNE, OCENA UŻYTECZNOŚCI, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, PROCESY LOGISTYCZNE, AI, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, DOKUMENTY ELEKTRONICZNE, QUASI-KONTEKSTOWE GRAMATYKI, ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE, FIRMY INFORMATYCZNE, MONITOROWANIE OBIEKTÓW, SYSTEMY SIECIOWE, BAZA DOŚWIADCZEŃ, FUNDUSZE STRUKTURALNE, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROGNOZOWANIE, KREDYTY HIPOTECZNE, ZBIÓR DOŚWIADCZEŃ, MODELE ONTOLOGICZNE, INWESTYCJE KAPITAŁOWE, E-LEARNING.
CZ II: TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ: SYSTEMY KOMPUTEROWE, INFORMATYCZNE PROCESY WSPARCIA, ONTOLOGIE, OCENIE ZŁOŻONOŚCI PROJEKTU INFORMATYCZNEGO, WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA, ŹRÓDŁA PROBLEMÓW, MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH, INSTYTUCJE FINANSOWE, APLIKACJE JAVA EE, WIELOPROCESOROWE ŚRODOWISKO OBSŁUGI, WYSZUKIWARKI INTERNETOWE, EKONOMETRIA, SYSTEMY INFORMATYCZNE, PROJEKTY INFORMATYCZNYCH, ZMIANY W PROJEKTACH, BAZY WIEDZY, SYSTEMY (WIELO)AGENTOWE, CYFROWA OPTYKA HILBERTA, BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH (SOA, SOKU), BRANŻA BUDOWLANO-MONTAŻOWA, USŁUGI.


Spis treści: .pdf.
Polskie streszczenia: .pdf.
English Abstracts: .pdf.