Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania

J. Górski, C. Orłowski (Red.)
PWNT 2011
ISBN 978-83-926806-7-3
Seria Automatyka i Informatyka No. 10
Dział Technologie Informacyjne. Zarządzanie.
456 stron, 210 rys., 23 tab., 565 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 50 zł.
Cena studencka książki: 30 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT, ARCHITEKTURA IT, WSPÓŁBIEŻNOŚĆ, INTEGRACJA, WDROŻENIA, WYTWARZANIE, MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA, OCENA SYSTEMÓW I ŚRODOWISK WYWARZANIA, TESTOWANIE, WERYFIKACJA, USŁUGI, WWW, SIECI.

Integracja systemów informatycznych oznacza celowe połączenie gotowych półproduktów: procesów, systemów, modułów, usług i technologii. Integrując gotowe do użycia komponenty wielokrotnie wykorzystuje się uprzednio wykonaną pracę. Podstawowe w integracji pojęcia to: komponent, infrastruktura i proces. Komponent stanowi swoistą „cegiełkę” docelowego systemu. Infrastruktura tworzy środowisko, w ramach którego udostępnia się komponenty i tworzy docelowy system.
Rozwój infrastruktury, komponentów i sposobów ich wykorzystania jest przedmiotem bieżących badań, a powstające propozycje poddawane są ocenie – zarówno z perspektywy teorii, jak i praktyki.
W monografii analizuje się problemy integracji systemów informatycznych postrzeganych w różnych perspektywach i na różnych poziomach ogólności. 50 oryginalnych prac (teoretycznych, eksperymentalnych i wdrożeniowych) umieszczono w czterech tematycznych częściach. Część pierwsza poświęcona jest ogólnym problemom integracji systemów informatycznych. Druga koncentruje się na zagadnieniach modelowania i wykorzystania modeli. Trzecia część omawia problemy wytwarzania oraz środowisk i mechanizmów wspomagających. Czwarta kładzie nacisk na zarządzanie i organizację procesów integracji i wytwarzania.
Książka niniejsza skierowana jest do informatyków, jak również naukowców i pracowników instytucji naukowych, zawiera bieżącą informację bibliograficzną.Spis treści: .pdf.
Polskie streszczenia: .pdf.