Start Struktura
Struktura PDF Drukuj Email


Zarząd Stowarzyszenia POLSPAR
Komitety Stowarzyszenia POLSPAR

Prezes:


Wiceprezesi:


Sekretarz:


Skarbnik:


Członkowie:

 • P. BILSKI
 • E. HRYNKIEWICZ
 • J. KACPRZYK
 • M. KALICZYŃSKA
 • K. MIANOWSKI
 • W. MINKINA
 • R. MORAWSKI
 • Z. PILAT
 • P. PRĘGOWSKI
 • T. SKUBIS
 • T. SOSNOWSKI
 • J. SZPYTKO
 • A. TURNAU

 

Komitet Automatyki:

 • Z. KOWALCZUK (przewodniczący)
 • P. TATJEWSKI (wiceprzewodniczący)
 • M. WĘGRZYN (sekretarz)


Komitet Pomiarów:

 • W. WINIECKI (przewodniczący)
 • (wiceprzewodniczący)
 • (sekretarz)


Komitet Robotyki:

 • A. MASŁOWSKI (przewodniczący)
 • (sekretarz)


Komitet Termografii i Termometrii w Podczerwieni:

 • B. WIĘCEK (przewodniczący)
 • A. NOWAKOWSKI (wiceprzewodniczący)
 • G. OWCZAREK (sekretarz) 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 • J. BARCZYK
 • T. SZEWCZYK
 • Z. WARSZA


Władze Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia stanowią:

 • Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (WZS),
 • Zarząd Stowarzyszenia (ZS),
 • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia (KR).

Kadencja władz trwa 4 lata.

WZS jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, którą stanowią, bądź wszyscy jego członkowie, bądź delegaci wybrani w ustalonej proporcji przez Zebrania Plenarne Komitetów/ w przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia jest mniejsza od 100 osób.

Wyboru zarządu dokonuje WZS. W skład ZS wchodzą: prezes Stowarzyszenia,  wiceprezesi Stowarzyszenia (przewodniczący komitetów), sekretarz Stowarzyszenia, skarbnik Stowarzyszenia, członkowie zarządu (po 3 z każdego komitetu).
Prezes Stowarzyszenia, jego wiceprezesi, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, wybieraną przez WZS, konstytuuje 5 członków, którzy ze swego grona dokonują wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.