Start O Nas Kontakt
Kontakt PDF Drukuj Email

P O L S P A R

Polskie Stowarzyszenie

Pomiarów, Automatyki i Robotyki

ul. Czackiego 3/5,  00-950 Warszawa

{skr. poczt. 43}


Adres do korespondencji:


Profesor Zdzisław Kowalczuk

Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki
Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. +58 347 2289/2018, fax +58 347 2018 (Prezes, PG)
tel. +85 746 9361, fax +85 746 9400, (Sekretarz, PB)