Start O Nas Dane Rejestrowe
Dane Rejestrowe PDF Drukuj Email

Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki
00-043 {00-950} Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, {skr. poczt. 43}

Regon: 010 185 196  (7600 0562),   NIP 525-21-90-273
Forma Prawna 1-55-215 EKZD/PKD 9499Z
Rejestr Stowarzyszeń, Nr ewid. 401
Województwo Mazowieckie, Powiat M.St. Warszawa

Nr Rejestr. KRS 0000 154 602 (Krajowy Rejestr Sądowy)
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Data dokonania wpisu: 24.04.2003

 

Bank: PKO BP S.A. (BIC/SWIFT: BPKO PL PW)
IBAN: PL 34 1440 1390 0000 0000 1542 4966