Start Działalność
Działalność PDF Drukuj Email

Szczególną troską obejmujemy uczestnictwo naszych Członków w rozwoju nauki na forum krajowym pod auspicjami POLSPAR, zaś na niwie międzynarodowej – pod auspicjami IFAC i IMEKO. Zarówno udział naszych Członków w komitetach naukowych konferencji, jak i same wyjazdy na konferencję są bardzo ważne. W ten sposób przedstawiciele ośrodków naukowych uzyskują możliwość nawiązywania kontaktów w celu realizacji wspólnych międzynarodowych projektów, zaś reprezentanci szeroko rozumianego przemysłu mają sposobność na wymianę doświadczeń i organizację wspólnych przedsięwzięć. W tym kontekście warto zauważyć, że statutowa działalność federacji IFAC i IMEKO jest silnie ukierunkowana jest na powiązanie przemysłu z ośrodkami naukowymi.

W przypadku auspicjów POLSPAR, na podstawie sporządzanej umowy (jeśli organizator tego wymaga), POLSPAR może wystawić rachunek za swoje auspicje/logo (w wysokości ok. 500-2000 zł, ustalonej obopólnie).

POLSPAR dostarcza również pisma rekomendujące oraz zatwierdza podania organizatorów o status ‘zdarzenia sponsorowanego przez IFAC’. W przypadku uzyskania patronatu IFAC, możliwości proceduralne są podobne, zaś minimalna stawka za logo to kwota opłaty konferencyjnej zwykłego uczestnika.

Aktywność Członków polega też na poszukiwaniu przedsiębiorstw i firm, które mogą (np. za reklamę lub współpracę innego rodzaju) wesprzeć jednorazowo POLSPAR. Jeszcze korzystniejszym rozwiązaniem jest Członkostwo Zbiorowe – Wspierające naszego Stowarzyszenia dla firm, które mogą opłacać roczne składki (w wysokości od 500 do 3000 zł.).

Zapraszamy do rozwoju współpracy z krajowymi organizacjami technicznymi i naukowymi, zwłaszcza z PAN, jak również do dyskusji nt. rozwoju innych form działalności naukowej, zawodowej i certyfikacyjnej.

W realizacji planów wydawniczych naszych Członków oraz promocji firm służą pomocą: czasopism PAR (Pomiary-Automatyka-Robotyka/PIAP), PAK (SIMPress/PolSPAR), jak również Wydawnictwa książkowe: SIMPress oraz PWNT (Gdańsk).

Finansowe wsparcie naszej działalności stanowią wpłaty członków zwyczajnych - a stąd wynika nasz wysiłek w zakresie zwiększenia liczby członków POLSPAR. Aktywni naukowcy, skłonni do udziału w organizacji współpracy na niwie krajowej oraz międzynarodowej, zwłaszcza w pracach Komitetów IFAC i IMEKO, są nieocenieni.

Oczekujemy również wniosków i prezentacji własnych wizji na zagadnienie współpracy nauka-przemysł oraz wyrażania własnych oczekiwań w kwestii naszej działalności. Dokładamy wszelkich starań, aby interesujące dla społeczności naukowej i inżynierskiej propozycje były gruntownie przedyskutowane i odpowiednio wdrożone. Oczywiście, wielką pomocą są możliwe ‘pełne’ koncepcje takich rozwiązań.