Start Aktualności
Aktualności PDF Drukuj Email
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej POLSPAR, prof. Janusz Mindykowski, Doctorem Honoris Causa Uniwersytetu w Iaşi pobierz.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PAN w Warszawie, w dniu 12.10.2018 r.- pobierz (plus Sprawozdanie IMEKO, Uchwala o skreśleniachnominowana książka Prof. Henryka Góreckiego).
 • Przykłady apeli środowiska automatyków, robotyków i inżynierów pomiaru w kwestii proponowanych zmian strukturalnych w Nauce Polskiej: pismo z 30IV2018 oraz pismo z 28VIII2018.
 • Desygnowany przez POLSPAR, prof. Janusz Mindykowski, został członkiem Rady Metrologii GUM pobierz.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w AGH w Krakowie, w dniu 14.09.2017 r.- pobierz (plus Sprawozdanie IMEKO).
 • Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia IFAC w Tuluzie 10.07.2017 r., które odbyło się przy Światowym Kongresie IFAC - pobierz sprawozdanie wraz z dodatkami (Informacja ogólna, Oficjalne Sprawozdanie z GA oraz Sprawozdanie finansowe IFAC/skrót).
 • W odpowiedzi na propozycję zmian strukturalnych wnoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w okresie kwietnia i czerwca 2017 r. zawartych w Projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym, mając na uwadze owocny rozwój instytucji naukowo-przemysłowych (m.in. zagrożona jest działalność PIAP) oraz tradycję współpracy z nimi instytucji polskiego świata nauki, profesor Zdzisław Kowalczuk, Prezes POLSPAR, 6 lipca b.r. wystąpił z pismem, które zostało przesłane do Biur Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dep. Spraw Obywatelskich).
 • Sprawozdanie z plenarnego zebrania Komitetu Automatyki POLSPAR w AGH w Krakowie, 20.06.2017 r.- pobierz.
 • W związku kandydowaniem profesora Jacka Żurady na Prezydenta międzynarodowego stowarzyszenia inżynierów elektryków i elektroników IEEE, 12 czerwca 2017 r. Prezes Stowarzyszenia POLSPAR wystąpił z apelem do członków Komitetu Automatyki POLSPAR, będących członkami IEEE, o zdecydowane i gremialne poparcie w tych wyborach Polaka, absolwenta Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej profesora Jacka Żurady (głosowanie odbędzie się w od 15 sierpnia do 2 października 2017 r. na platformie wyborczej IEEE).
 • Ministerstwo Rozwoju, Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych (w trybie pilnym) zwróciło się do Prezesa POLSPAR o zgłoszenie jednego kandydata na członka Rady Metrologii przy Prezesie Głównego Urzędu Miar, służącej m.in. do opiniowania rozwoju metrologii oraz działalności GUM. Spośród wielu kompetentnych osób, które zostały zgłoszone do tej funkcji i dostarczyły niezbędne dokumenty, do Ministerstwa Rozwoju (16 czerwca 2017) została przekazana dokumentacja prof. dr hab. inż. Janusza Mindykowskiego.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PKiN/PAN w Warszawie, w dniu 12.05.2017 r.- pobierz.
 • 20 stycznia 2017 w siedzibie PIAP - Członka Wspierającego POLSPAR - w Warszawie, odbyła się uroczystość nadania imienia profesora Tadeusza Missali, Honorowego Prezesa POLSPAR, sali konferencyjnej PIAP.
 • W dniu 21 listopada 2016, Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał tytuł doktora honoris causa na zasłużonym Óbuda University w Budapeszcie (założonym w roku 1389). Wielkie gratulacje! Międzynarodowa aktywność naszego Seniora i Członka Honorowego Profesora Janusza Kacprzyka niezmiernie cieszy wszystkich członków POLSPAR oraz całe środowisko naukowe naszej dziedziny, które jest beneficjentem Jego rozległej i powszechnie uznawanej działalności.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PKiN/PAN w Warszawie, w dniu 30.09.2016 r.- pobierz.
 • Pierwsze zebranie Zarządu POLSPAR w nowej kadencji odbyło się w Warszawie w PKiN/PAN w dniu 15.04.2016 r.- pobierz protokół.
 • W dniu 4 grudnia 2015 r. w IBS PAN w Warszawie o godz. 12:00, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym zatwierdzono nowy statut oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia POLSPAR pobierz (zmiany zostały zatwierdzone przez Sąd Rejestrowy w dniu 26.10.2016).
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w IBS PAN, Warszawa, w dniu 04.12.2015 r.- pobierz.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PKiN/PAN w Warszawie w dniu 8.05.2015 r.- pobierz. W trakcie tego zebrania ustalono program i szczegóły organizacyjne Walnego Zgromadzenia Delegatów POLSPAR oraz ustalono, że WZD odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Warszawie w IBS PAN o godz. 12:00, zaś Zebranie dotychczasowego Zarządu POLSPAR - o godz. 11.00.
 • Link do strony z aktualnościami TKKP.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PKiN/PAN w Warszawie w dniu 7.11.2014 r.- pobierz. W trakcie tego zebrania nastąpiło też przekazanie Plakatu Prof. P. Nowackiego Zarządowi POLSPAR (na zdjęciu laureaci Medalu Prof. Nowackiego/NOT'2014 z Plakatem Prof. Nowackiego/IFAC'2014).
 • Seminarium SAiP OW SEP (20 maja 2015) poświęcone prof. P.J. Nowackiemu w 110 rocznicę urodzin.
 • W czasie Kongresu 2014 (Kapsztadzie, Afryka Południowa; pobierz sprawozdanie), gdzie naszym reprezentantem na GA był prof. Andrzej Turnau, władze IFAC uhonorowały swoich przeszłych prezydentów okolicznościowymi plakatami, wśród których znalazł się profesor Paweł Nowacki (plakat do pobrania).
 • Na Kongresie IFAC'2014 (w Cape Town) zatwierdzono nowe LOGO IFAC - pobierz.
 • Notka z wrześniowych posiedzeń ciał zarządczych IMEKO i sympozjum TC4 IMEKO w Benevento 2014 r.- pobierz.
 • Nadanie Dyplomów Członka Seniora prof. Henrykowi Góreckiemu oraz prof. Januszowi Kacprzykowi.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PKiN/PAN w Warszawie w dniu 23.05.2014 r.- pobierz.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PKiN/PAN w Warszawie w dniu 8.11.2013 r.- pobierz.
 • Wręczenie Dyplomu Członka Seniora POLSPAR prof. Tadeuszowi Kaczorkowi przez Prezesa POLSPAR w trakcie uroczystości na konferencji MMAR'2013.
 • Notka z otwartego Zebrania Plenarnego Komitetu Automatyki POLSPAR przed konferencją MMAR'2013 w Międzyzdrojach w dniu 26.09.2013 r.- pobierz.
 • Protokół z zebrania Zarządu POLSPAR w PKiN/PAN w Warszawie w dniu 9.05.2013 r.- pobierz.
 • AFTER the XX WORLD CONGRESS of IMEKO 2012 r. - pobierz.
 • Pismo do członków Stowarzyszenia POLSPAR 2012 r. - pobierz.
 • W dniu 19.10.2012 r. o godz. 1430 w PKiN (PAN) w Warszawie odbyło się kolejne zebranie zarządu POLSPAR - pobierz.