Inteligentny system decyzyjny jako maszynowa realizacja procesów poznawczych i motywacyjnych

Z. Kowalczuk, M. Czubenko
PWNT 2021
Seria Problemy nauk technicznych No. 7
Dział Automatyka i robotyka
ISBN 978-83-63177-03-4
144 strony, 46 rys., 25 tab., 141 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 30 zł.
Cena studencka książki: 20 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, MODEL PERCEPCJI, OBLICZENIOWE SYSTEMY EMOCJI, ARCHITEKTURA KOGNITYWNA, MECHANIZMY UWAGI, STRUKTURY DANYCH, TYPY I STRUKTURU PAMIĘCI, SYSTEMY MOTYWACJI, PODEJMOWANIE DECYZJI, SYSTEMY AUTONOMICZNE, AGENTY, ROBOTY AUTONOMICZNE, ROBOTY ANTROPOIDALNE I HUMANOIDALNE, MYŚLENIE AUTONOMICZNEGO AGENTA, IMPLEMENTACJE.


W niniejszej książce przedstawiono własny, kompletny i spójny oraz realizowalny model Inteligentnego Systemu Decyzji (ISD), oparty na wiedzy zaczerpniętej z psychologii z elementami motywacyjnymi, w skład którego wchodzi podsystem xEmotion. Wykorzystuje on funkcję i strukturę ludzkich procesów decyzyjnych oraz pewne szczegółowe mechanizmy dedykowane dla obliczeniowych systemów emocji. Model ISD jest w szczególności przeznaczony do realizacji autonomii agenta, zarówno wirtualnego, jak i rzeczywistego, stosowanego w systemach robotycznych. Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego można zatem zaliczać do architektur poznawczych (kognitywnych).
Praca przedstawia sformalizowany model procesów poznawczych z uwzględnieniem wybranych humanistycznych teorii motywacji i emocji. Przy czym podstawy psychologiczne dotyczące prezentowanych mechanizmów psychologicznych podano w pracy (M. Czubenko, Z. Kowalczuk: Elementy psychologii w kontekście autonomii robotów, vol. PNT6, PWNT, Gdańsk 2019).
Przyjęta struktura pracy w dużej mierze opiera się na podziale procesów poznawczych. Na wstępie przedstawiamy model percepcji agenta (system autonomicznego) wraz z podstawowymi strukturami danych wykorzystywanymi w ścieżce przetwarzania informacji. Następnie wyróżniamy typy pamięci (w kontekście pamięci długotrwałej oraz krótkotrwałej, bądź roboczej). Warto podkreślić, że pamięć sensoryczna ze względu na swoją funkcję buforowania ulokowana jest w systemie percepcji. Po omówieniu struktur pamięciowych, przedstawiamy mechanizmy uwagi, modele motywacyjne z uwzględnieniem wielowymiarowych potrzeb i emocji oraz metody myślenia autonomicznego agenta.
Na koniec prezentujemy Czytelnikowi studium badań symulacyjnych, obejmujące częściowe implementacje opracowanego systemu.

Spis treści: .pdf.