Diagnostyka Procesów Przemysłowych

Z. Kowalczuk (Red.)
PWNT 2003 (ISBN 83-918663-0-0),
546 stron, 396 rys., 82 tab., 814 poz. bibliogr.
Cena brutto książki: 21 zł.
Cena brutto płyty CD: 11 zł.
Pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
METODY ANALITYCZNE I MODELOWANIE, SZTUCZNA INTELIGENCJA, DIAGNOSTYCZNE SYSTEMY DORADCZE, BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE, ELEKTROENERGETYKA, PRZEMYSŁ MASZYNOWY.

(Materiały VI Kraj. Konferencji Naukowo-Technicznej. Władysławowo k/Gdańska, 15-17 września 2003: www.konsulting.gda.pl/dpp):
W dniach 15 - 17 września we Władysławowie odbyła się VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych. Konferencja ta stanowi krajowe forum wymiany informacji naukowej i technicznej oraz doświadczeń inżynierskich w zakresie diagnostyki technicznej, która znajduje się na styku automatyki i informatyki oraz innych dyscyplin inżynierskich. Szczególne znaczenie tej dyscypliny wynika również z coraz to szerszego zastosowania przemysłowego systemów komputerowych o coraz to większej funkcjonalności.

Tematyka konferencji obejmowała zarówno teorię wykrywania (detekcji) i rozróżniania (lokalizacji lub izolacji) usterek lub uszkodzeń oraz ich oceny (identyfikacji), jak również praktykę stosowania systemów diagnostycznych w procesach przemysłowych opierających się na rozwiązaniach komputerowych, których wdrożenie oznacza wzrost bezpieczeństwa, poprawę parametrów niezawodnościowych lub zmniejszenie strat powodowanych stanami awaryjnymi.

Wydane przez PWNT materiały konferencyjne zawierają 88 referatów. Trzy referaty plenarne stanowią obszerniejszą prezentację teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu diagnostyki procesów. Referaty regularne zgrupowane zostały w dziewięciu sesjach tematycznych: Metodologia Diagnostyki, Metody Analityczne, Modelowanie i Optymalizacja, Sztuczna Inteligencja, Systemy Doradcze, Systemy Techniczne, Systemy i Urządzenia, Systemy Komputerowe, oraz Rozpoznawanie Obrazów, których przedmiotem są zagadnienia diagnostyczne.