Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Z. Kowalczuk (Red.)
PWNT 2009
ISBN 978-83-926806-2-8
Seria Automatyka i Informatyka No. 6
Dział Technologie Informacyjne. Automatyka. Diagnostyka
384 stron, 168 rys., 32 tab., 523 poz. bibliogr.
Cena detaliczna książki: 40 zł.
Cena studencka książki: 30 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
MODELOWANIE I STEROWANIE; DIAGNOSTYKA PRZEMYSŁOWA; MODELOWANIE DIAGNOSTYCZNE; DECYZJE DIAGNOSTYCZNE; MONITORING PRZEMYSŁOWY; TECHNOLOGIE INFORMACYJNE; ZASTOSOWANIA DIAGNOSTYKI; SYSTEMY PRZEMYSŁOWE

Niniejsza książka prezentuje aktualną wiedzę oraz wskazuje najbardziej aktywne kierunki działalności badawczej w Polsce, zdając sprawę z najnowszych osiągnięć w metodach wykrywania i rozróżniania usterek oraz budowie systemów diagnostycznych, włączywszy w to podejścia z tolerancją błędów, w których koncepcje modelowania, identyfikacji, estymacji i sterowania mają fundamentalne znaczenie. Wydaje się, że zawartość tej książki stanowi właściwą odpowiedź na bieżące oczekiwania i wymagania centrów przemysłowych i usługowych względem nowoczesnych systemów diagnostyki, monitoringu oraz wsparcia decyzyjnego.
Jest to książka wieloautorska obejmująca zbiór prac zakwalifikowanych do prezentacji w ramach polskiej części 9 Międzynarodowej Konferencji DPS, która miała miejsce w Gdańsku w 2009 roku. Dla skupienia uwagi Czytelnika zawartość merytoryczna książki została podzielona na osiem tematycznych sekcji: Modelowanie i Sterowanie, Diagnostyka Przemysłowa, Modelowanie Diagnostyczne, Decyzje Diagnostyczne, Monitoring Przemysłowy, Technologie Informacyjne, Zastosowania Diagnostyki, Systemy Przemysłowe.
Książka niniejsza powinna zainteresować inżynierów i technologów, jak również naukowców i pracowników instytucji naukowych, którzy pragną pogłębiać zagadnienia niezawodności i detekcji błędów w systemach i procesach przemysłowych, zwłaszcza tych krytycznych pod względem bezpieczeństwa. Do pewnego stopnia można ją też polecić studentom automatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i informatyki, jakkolwiek, w ogólności, książka ta nie zapewnia poziomu podręcznikowego koniecznego dla wprowadzenia ich w opisywane metody diagnostyki. Książka może być oczywiście traktowana jako aktualne źródło informacji bibliograficznej.Spis treści: .pdf.
Polskie streszczenia: .pdf.
English Abstracts: .pdf.