Podstawy interfejsów użytkownika

W. Malina, M. Szwoch
PWNT 2015
ISBN 978-83-926806-9-7
Seria Automatyka i Informatyka No. 11
Dział Technologie Informacyjne. Programowanie. Grafika.
136 stron, 73 rys., 5 tab., 34 poz. bibliogr., 17 WWW.
Cena detaliczna książki: 60 zł.
Cena studencka książki: 40 zł.
Pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

SŁOWA KLUCZOWE:
SYSTEMY KOMPUTEROWE, INFORMATYKA, PROGRAMOWANIE, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, INTERAKCJA CZŁOWIEKA Z KOMPUTEREM (HMI, HSI), URZĄDZENIA WE/WY, PROJEKTOWANIE, ZASADY I TECHNIKI PROJEKTOWANIA, WITRYNY WWW.

Interfejs użytkownika służy do wygodnego porozumiewania się człowieka z programem. Używane obecnie systemy komputerowe są coraz bardziej złożone i mogą współpracować z wieloma różnymi urządzeniami. Dlatego wiele traci program, który nie ma odpowiedniego interfejsu.
Celem książki jest: (*) zaznajomienie czytelnika z wybranymi urządzeniami we/wy (*) zwrócenie uwagi na różnorodność interfejsów (*) przedstawienie podstawowego schematu projektowania interfejsów (*) wskazanie kierunków dalszego rozwoju interfejsów.
W książce opisano podstawowe elementy występujące w interfejsie użytkownika, zasady projektowania i sposoby jego ulepszania zarówno w odniesieniu do tradycyjnych aplikacji, jak i witryn WWW. Przytoczono dobre i złe przykłady rozwiązań dla zadań interfejsu. Prezentowany materiał daje Czytelnikowi dobre podstawy do dalszego, samodzielnego poznawania i rozwijania technik budowy interfejsów użytkownika. Warto przy tym podkreślić, że postęp prac nad zagadnieniem interfejsów użytkownika już spowodował, że dziedzina ta stała się samodzielną, rozróżnialną dyscypliną informatyki.
Książka jest napisana z myślą o tych programistach, którzy w praktyce zmuszani są do projektowania komunikacji z użytkownikiem, choć nie posiadają profesjonalnego przygotowania w tym zakresie. Po jej przeczytaniu programista powinien osiągnąć wiedzę wystarczającą do skutecznego projektowania interfejsu użytkownika. Z książki tej ponadto mogą korzystać nauczyciele informatyki oraz studenci kierunków informatycznych i użytkownicy komputerów.FrontMatter: .pdf.
Spis treści: .pdf.
Wprowadzenie: .pdf.